Linux cupsenable命令

Linux cupsenable命令:启动打印机和类。

Linux cupsenable命令 功能描述

使用cupsenable命令可以启动打印机和类。

Linux cupsenable命令 语法

cupsenable [选项] [目的地]

命令中各选项的含义如表所示。cupsenable命令选项含义

Linux cupsenable命令 示例

启动打印机和类

[root@rhel ~]# cupsenable
赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址